Kira Yardımı

Kentsel dönüşüm kira yardımı ve başvuru süreci

Oturduğunuz veya işyerinizin bulunduğu bina riskli olarak tespit edildiği için kentsel dönüşüm sürecine girdiyse, bu süreç içerisinde bina yıkılacağı için eviniz veya işyerinizden ayrılmanız gerektiğinden, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kira yardımı yapar. Başvurularınızı İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm müdürlüklerine diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine aşağıda sayılacak belgeler ile birlikte yapmalısınız.

Kira yardımından yararlanmanın şartları nelerdir?

1. Devletten kira yardımı almak için binanızın riskli yapı olarak tespit edilmiş olması gerekir.
2. Kira yardımı alabilmek için daha önce kredi kullanmamış olmanız gerekir.
3. Kira yardımı alabilmek için tahliyeden itibaren en geç bir yıl içinde başvuru yapmanız gereklidir.
4. Kira yardımı süresi 18 aydır ancak konut bakanlık tarafından ilan edilen riskli ve rezerv yapı alanlarında ise bu süre 36 aya kadar da çıkabilir. Ev sahibiyseniz ilk 5 ayın kira yardımı, taşınma masraflarınız da dikkate alınarak peşin olarak da yapılabilir. Kiracı veya sınırlı ayni hak sahibiyseniz, kira yardımı, aylık olarak değil, illere göre değişmek üzere bakanlıkça belirlenecek miktarda tek seferlik yapılır.
5. Kira yardımı miktarı ilden ile değişmekle birlikte en çok aylık 960 Türk Lirasıdır. 2019 yılı için henüz bir güncelleme yapılmadı, 2018 yılındaki rakamlar üzerinden ödeme yapılmaya devam ediliyor.
6. Ev sahipleri kira yardımından iki şekilde yararlanabilir; ya sadece kira yardımından yararlanacaksınız yada evinizi yeniden inşa ettirmek istiyorsanız kredi yardım desteğinden faydalanacaksınız. Kira yardımı başvurusu yaparken hangi yardımı istediğinizi belirtmeniz bir başvuru şartıdır, bu iki yardımı aynı anda alabilmeniz mümkün değildir. Anlaşmayla tahliye edilen yapıların sahiplerine mümkün olması halinde, kira yardımı yerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine kadar, geçici konut veya işyeri tahsisi de yapılabilir.
7. Ayrıca kiracıysanız ve tahliye sonrası konut satın almak isterseniz faiz desteğinden de faydalanabilirsiniz. Kiracılar, ya tek seferlik kira yardımından(taşınma parası) ya da bankaların faiz desteğinden yararlanabilir.

Kira yardımı başvurusu için istenen belgeler nelerdir?
Kira yardımı başvurusu için istenen belgeler, malik veya kiracı olmanıza göre değişmektedir.

• Ev sahibi iseniz;

-Başvuru formu
-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
-Bağımsız konut veya işyerinin size ait olduğunu gösterir güncel tapu kaydı aslı ve fotokopisi(sınırlı ayni hak sahibi iseniz, hakkınızı gösterir güncel tapu kaydı) eğer tapunuz arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi
-Son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)
-Adrese dayalı nüfus kayıt örneği aslı (Nüfus Müdürlüğünden ıslak imzalı alınacak)
-Kamu bankalarına ait IBAN numarasını gösteren hesap cüzdanı fotokopisi (Mümkünse Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

• Kiracıysanız;

-Başvuru formu
-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
-Riskli binada oturduğunu gösterir; adrese dayalı nüfus kayıt örneği aslı (Nüfus müdürlüğünden ıslak imzalı olarak alınacak)
-Son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz faturalarından birinin aslı
-Yeni adrese dayalı nüfus kayıt örneği aslı (Nüfus müdürlüğünden ıslak imzalı olarak alınacak)
-Riskli yapı belirtme yazısının fotokopisi
-Kamu bankalarına ait hesap numarası, IBAN gösteren hesap cüzdanı fotokopisi (Mümkünse Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)
-Riskli binada en az 1 yıldır ikamet edildiğini gösterir belge.

• İş Yeri Kiracısıysanız;

-Başvuru formu
-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
-Riskli bina adresine ait vergi levhası
-Yeni taşınılan iş yeri adresine ait vergi levhası
-Riskli yapı belirtme yazısının fotokopisi
-Kamu bankalarına ait hesap numarası, IBAN gösteren hesap cüzdanı fotokopisi (Mümkünse Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)
-Vekâletname ile başvuru yapılacak ise;
Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması, Vekaletname aslı ve fotokopisi, vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi gerekmektedir.